Fara í efni

Í kjölfar þess að umsókn um greiðsluaðlögun hefur verið samþykkt er skipaður umsjónarmaður og hefst þá ferli samningagerðar. 

Þegar umsjónarmaður gerir frumvarp til samnings um greiðsluaðlögun kveða lög um greiðsluaðlögun á um að frumvarpið skuli tryggja framfærslu skuldara og fjölskyldu hans og að raunhæft sé að hann muni geta staðið við skuldbindingar sínar, endurskipulagt fjármál sín og komið á jafnvægi milli skulda og greiðslugetu.

Á árinu 2019 komust á 77 samningar til greiðsluaðlögunar þá var í 63% samninga  kveðið á um 100 % eftirgjöf allra samningskrafna.  

Tímabil greiðsluaðlögununar í samningum á árinu 2020 var frá því að vera ekkert tímabil uppí 36 mánuði. Algengasta niðurstaða var 24 mánuðir eða í 31% samninga. 

Með greiðsluaðlögun má kveða á um algera eftirgjöf einstakra krafna, hlutfallslega lækkun þeirra, gjaldfrest á þeim, skilmálabreytingar, greiðslu þeirra með hlutdeild í afborgunarfjárhæð sem greiðist með ákveðnu millibili á tilteknu tímabili, breytt form á greiðslu krafna eða allt framangreint í senn.

Hér koma ýmsir þættir til skoðunar t.d. fjárhæð skulda, fjölskyldustaða og aldur og er það hlutverk umsjónarmanns í samráði við skuldara að meta hvernig samningur sé best til þess fallinn að uppfylla skilyrði laganna sem fjallað er um hér að ofan.

Samningar

Þegar samningar til greiðsluaðlögunar eru skoðaðir nánar má sjá að meiri hluti þeirra sem gerðu samninga á árinu 2019 voru konur eða 60% 

Á árinu voru afgreiddar umsóknir karla 40% en kvenna 60%

Flestir samningar eða 62% voru samningar einstaklinga með fjölskyldumerkinguna 1+0

%
Karlar
%
Konur