Fara í efni

Framkvæmd greiðsluaðlögunar skv. lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga nr. 101/2010 er eitt af meginhlutverkum umboðsmanns skuldara.

Markmið laga um greiðsluaðlögun einstaklinga er að gera einstaklingum í verulegum greiðsluerfiðleikum kleift að endurskipuleggja fjármál sín og koma á jafnvægi milli skulda og greiðslugetu þannig að raunhæft sé að skuldari geti staðið við skuldbindingar sínar um fyrirsjáanlega framtíð.

Vinnsla greiðsluaðlögunarmála fer að öllu leyti fram innan embættisins þar sem umsjónarmenn sinna vinnslu greiðsluaðlögunarmála frá upphafi umsóknar til loka máls.

Umsóknarkerfi embættisins er rafrænt og þurfa umsækjendur ekki að skila inn skriflegu samþykki vegna gagnaöflunar heldur er slíkt samþykki veitt rafrænt. Innskráning í umsóknina er í gegnum island.is, annað hvort með íslykli eða rafrænum skilríkjum.

Vinnslu umsókna um greiðsluaðlögun einstaklinga getur lokið á þrjá vegu,með samþykki, með synjun og með því að umsækjandi sjálfur ákveður að afturkalla umsókn sína. 

Fleiri en ein ástæða getur legið að baki því að umsókn um greiðsluaðlögun er synjað . 

Algengasta ástæða synjunar á árinu 2019 var óljós fjárhagur umsækjanda en í 80% umsókna var óljós fjárhagur ein af synjunarástæðum. 

Kærðar ákvarðanir 

Ákvarðanir umboðsmanns skuldara um synjn á heimild til að leita greiðsluaðlögunar og um niðurfellingu á heimild til að leita greiðsluaðlögunar má kæra til úrskurðarnefndar velferðarmála. 

Á árinu 2019 voru 7 ákvarðanir um synjun kærðar, af þeim voru 5 ákvarðanir staðfestar, einni var vísað frá og í einu tilfelli var fallið frá kæru. 

 

Umsóknir bárust 2019
Afgreiddar umsóknir 2019 um greiðsluaðlögun

Þegar umsóknir um greiðsluaðlögun eru skoðaðar má sjá að konur eru í meirihluta þeirra sem sækja um greiðsluaðlögun einstaklinga.

Á árinu 2019 voru 59% umsækjenda konur og 41% voru karlar.

Meirihluti umsækjenda voru einstaklingar með fjölskyldumerkinguna 1+0 eða 63%

%
Samþykkt
%
Synjað
%
Afturkallað